1. 24/09/2021

  Dit liveblog is gesloten

  Einde van de stemmingen, en ook het einde van dit liveblog. Goedenacht! 

 2. 24/09/2021

  Einde schorsing, nu tijd voor de stemmingen. Bekijk hier de volledige lijst van moties waarover gestemd wordt.

  De VVD-motie over aanpassing van de begroting met twee miljard euro is aangenomen. Alle partijen stemden voor, behalve BIJ1. 

  Van het bedrag van 2 miljard euro is 300 miljoen bestemd voor defensie om achterstallig onderhoud in te lopen. Nog eens 500 miljoen euro gaat naar een een lagere energierekening, zowel voor huishoudens als mkb-bedrijven. Ook willen de vier de verhuurderheffing met 500 miljoen verlagen om daarmee meer woningbouw mogelijk te maken.

  Daarnaast willen de partijen met een half miljard euro de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs verkleinen. Ten slotte is 200 miljoen euro bedoeld om meer wijkagenten en 'groene’ boa's de straat op te sturen. 

  Instanews image
  © ANP
 3. 24/09/2021

  Einde van de Algemene Politieke Beschouwingen, Kamervoorzitter Bergkamp schorst de vergadering voor 20 minuten, daarna volgen de stemmingen.

 4. 24/09/2021

  We gaan weer verder, premier Rutte krijgt het woord om zijn oordeel te geven over de moties. Het zijn er meer dan 70, dus hij is daar wel eventjes mee bezig. 

 5. 23/09/2021

  Kamervoorzitter Bergkamp schorst de vergadering voor 30 minuten. Daarna zal premier Rutte ingaan op alle moties.