1. 12/05/2021

  Een grote meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel van Kaag en Rutte om Mariëtte Hamer tot nieuwe informateur te benoemen. Zij moet uitzoeken welke partijen over een coalitieakkoord zouden kunnen gaan onderhandelen. Hamer krijgt hiervoor tot 6 juni de tijd. 

  De motie krijgt steun van GroenLinks, Volt, PvdA, fractie-Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP en CDA. Samen zijn deze partijen goed voor 102 van de 150 zetels. 

  Ook de motie van Hoekstra over een nieuw sociaal contract wordt met grote meerderheid aangenomen. Daarmee komt een einde aan het debat en aan dit liveblog. 

 2. 12/05/2021

  Het debat wordt nu geschorst tot 17.00 uur. Dan wordt er gestemd over de ingediende moties. 

 3. 12/05/2021

  Het debat loopt ten einde. Een aantal fractieleiders dient nog een motie in. Zo wil CDA-leider Wopke Hoekstra dat de Kamer nog eens uitspreekt dat er een nieuw sociaal contract moet komen, met meer dualisme en meer oog voor de uitvoering. Dat lijkt een duidelijk gebaar naar 'Enschede', waar partijgenoot Pieter Omtzigt overwerkt thuis zit. Die schreef eerder een boek waarin hij een pleidooi houdt voor zo'n 'nieuw sociaal contract'. 

 4. 12/05/2021

  De informateur heeft 'ongemak' gevoeld over de Haagse soul searching die hij de afgelopen weken heeft waargenomen. Hij vroeg zich daarbij af hoe dit zou overkomen in het land. 

  Hij benadrukt dat dit echt zijn laatste kunstje als informateur is geweest, ook al suggereerde Rutte in zijn bijdrage nog dat we Tjeenk Willink nog wel eens terug gaan zien. 

  Tjeenk Willink waarschuwt dat het wantrouwen en soms cynisme bij uitvoeringsdiensten tegenover de politiek groot is en het aanzien van de politiek schaadt. Organisaties worden volgens hem te veel als machines gezien. De medewerkers moeten volgens hem worden erkend als mensen van vlees en bloed die hun werk naar eer en geweten doen. Dat is een opdracht voor de Kamer, stelt hij. 

 5. 12/05/2021

  Tjeenk Willink heeft alle fractieleiders gevraagd naar suggesties voor een nieuwe informateur. Niet iedereen had een naam paraat, stelt hij. Wel kwam een aantal met Mariëtte Hamer op de proppen.